Γενικοί Όροι Πώλησης για Ιδιώτες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Σημαντικές παρατηρήσεις 

 

Τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση. Σε περίπτωση παραγγελίας προϊόντων που προορίζονται για μεταπώληση, η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία. Για τους διανομείς και τα φαρμακεία, στείλτε μας ένα email στο info@hedonistlabs.co

Οι παραγγελίες προετοιμάζονται από τις ομάδες μας στις εγκαταστάσεις μας.

Κάθε προϊόν αποστέλλεται με σφραγίδα. Αυτή είναι μια συσκευή ασφαλείας που διασφαλίζει το απαραβίαστο της φιάλης, εάν δεν υπάρχει σφραγίδα, δεν πρέπει να αποδεχτείτε τη συσκευασία σας. Στη συνέχεια, η παραγγελία σας θα υπόκειται σε επιστροφή και αίτημα αποζημίωσης από εμάς στον μεταφορέα. Στη συνέχεια θα σας επιστραφεί μετά την παραλαβή του πακέτου.

1. Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι όροι πώλησης ισχύουν, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ, αφενός, της εταιρείας HEDONIST LABS, μιας απλοποιημένης μετοχικής εταιρείας, εγγεγραμμένης στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο του Παρισιού, με αριθμό 884 875 295, της οποίας τα κεντρικά γραφεία είναι 10 Rue de la Paix 75002 PARIS, του οποίου ο αριθμός ΦΠΑ είναι FR2884875295, του οποίου η εμπορική ονομασία είναι HEDONIST LABS (εφεξής «HEDONIST LABS») και, αφετέρου, κάθε μη επαγγελματίας αγοραστής (εφεξής ως «Πελάτης» ή «Πελάτες») που επιθυμούν να αποκτήσουν τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση από την HEDONIST LABS (εφεξής «Προϊόντα») μέσω του ιστότοπου (εφεξής «Ιστότοπος»). Καθορίζουν ειδικότερα τους όρους παραγγελίας, πληρωμής, παράδοσης και διαχείρισης πιθανών επιστροφών Προϊόντων που παραγγέλθηκαν από Πελάτες. Τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα είναι συμπληρώματα διατροφής, φυτικά εκχυλίσματα, καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα περιποίησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά των Προϊόντων και ειδικότερα οι προδιαγραφές, οι απεικονίσεις και οι ενδείξεις διαστάσεων ή χωρητικότητας των Προϊόντων, παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Ο Πελάτης υποχρεούται να το διαβάσει πριν υποβάλει οποιαδήποτε παραγγελία. Η επιλογή και η αγορά ενός Προϊόντος είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

Οι φωτογραφίες και τα γραφικά που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα δεν είναι συμβατικές και δεν μπορούν να φέρουν την ευθύνη της HEDONIST LABS.

Ο Πελάτης υποχρεούται να ανατρέξει στην περιγραφή κάθε Προϊόντος για να γνωρίζει τις βασικές του ιδιότητες και ιδιαιτερότητες.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τα HEDONIST LABS είναι τα εξής:

ΕΡΩΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Οδός Ειρήνης 10

75002 ΠΑΡΙΣΙ

Γαλλία

Τηλ.: 06.18.27.49.23

Email: info@hedonistlabs.co

Η επικύρωση της παραγγελίας από τον Πελάτη συνιστά αποδοχή χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη από τον Πελάτη των παρόντων όρων πώλησης. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει την απαιτούμενη ικανότητα να συνάψει σύμβαση και να αποκτήσει τα Προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο. Αυτοί οι όροι πώλησης θα υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων γενικών ή ειδικών όρων που δεν εγκρίνονται ρητά από τα HEDONIST LABS. Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης είναι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης και ότι τους αποδέχτηκε επιλέγοντας το πλαίσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό πριν εφαρμόσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας καθώς και τους γενικούς όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους πώλησής της ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι όροι που ισχύουν θα είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας από τον Πελάτη. Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, τα δεδομένα που καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα της HEDONIST LABS αποτελούν απόδειξη όλων των συναλλαγών που έχουν συναφθεί με τον Πελάτη. Οι γενικοί όροι πώλησης συνάπτονται για τη διάρκεια που απαιτείται για την προμήθεια των Προϊόντων Σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, ο Πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης σε όλα τα προσωπικά του στοιχεία. στοιχεία γραπτώς, ταχυδρομικώς και προσκομίζοντας απόδειξη της ταυτότητάς του, στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

2. Παραγγελίες

Ο Πελάτης μπορεί να κάνει μια παραγγελία ηλεκτρονικά στον ιστότοπο

Ο Πελάτης που επιθυμεί να κάνει μια παραγγελία στον Ιστότοπο πρέπει να παραγγείλει σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

- δημιουργήστε έναν «λογαριασμό πελάτη» στον οποίο θα αναφέρετε όλα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας.

- δημιουργήστε ένα διαδικτυακό «καλάθι» επιλέγοντας όλα τα επιλεγμένα Προϊόντα.

- αποδεχτείτε αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης, επικυρώστε την παραγγελία σας αφού την επαληθεύσετε.

- Πραγματοποιήστε πληρωμή με τους όρους που προβλέπονται.

Οποιαδήποτε παραγγελία συνεπάγεται αποδοχή χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη αυτών των γενικών όρων πώλησης. Όλες οι παραγγελίες συνιστούν αποδοχή των τιμών και της περιγραφής των Προϊόντων που διατίθενται προς πώληση.

Οι συμβατικές πληροφορίες παρουσιάζονται στα γαλλικά και υπόκεινται σε επιβεβαίωση το αργότερο κατά την επικύρωση της παραγγελίας από τον Πελάτη.

Από τη στιγμή που ο Πελάτης έχει επικυρώσει την παραγγελία του, θεωρείται ότι έχει εν γνώσει του και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης, τις τιμές, τους όγκους και τις ποσότητες των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση και παρήγγειλε. Η πώληση θα θεωρηθεί οριστική μόνο αφού σταλεί στον Πελάτη μέσω email η επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας από τα HEDONIST LABS και αφού ληφθεί από την HEDONIST LABS η πλήρης πληρωμή. Είναι ευθύνη του Πελάτη να επαληθεύσει την ακρίβεια της παραγγελίας και να αναφέρει αμέσως τυχόν σφάλματα. Οποιαδήποτε παραγγελία γίνεται στον Ιστότοπο συνιστά τη σύναψη σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως μεταξύ του Πελάτη και της HEDONIST LABS.

Οι προσφορές προϊόντων HEDONIST LABS ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων περίπτωση παραγγελίας για πολλά Προϊόντα, στο τιμολόγιο για τα Προϊόντα που αποστέλλονται. Η HEDONIST LABS δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο ή είναι εκτός αποθέματος ή πίστωση για το ποσό της τιμής του Προϊόντος που δεν είναι διαθέσιμο ή δεν είναι διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί για επόμενη παραγγελία. Μόνο η οριστική διακοπή ενός Προϊόντος μεταξύ των προμηθευτών της HEDONIST LABS θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του από την προσφορά πωλήσεών μας. Στη συνέχεια, η HEDONIST LABS θα αφαιρέσει αυτό το προϊόν από τον ιστότοπο το συντομότερο δυνατό.

Η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από Πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφωνία σχετικά με την πληρωμή προηγούμενης παραγγελίας.

Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, τα δεδομένα που καταγράφονται από το HEDONIST LABS αποτελούν απόδειξη όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από το HEDONIST LABS και τους πελάτες του.

3. Προσφορές και τιμές

Η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή, αλλά αναλαμβάνει να εφαρμόσει τις τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας, με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας την ημερομηνία αυτή. Οι Προσφορές και τα Προϊόντα παρέχονται στις τρέχουσες τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, κατά την καταχώρηση της παραγγελίας.

Οι τιμές των Προϊόντων αναγράφονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, και δεν λαμβάνουν υπόψη τα έξοδα αποστολής, τιμολογούνται επιπλέον και αναγράφονται πριν από την επικύρωση της παραγγελίας, τη συσκευασία και την επεξεργασία της παραγγελίας.

Οι προωθητικές προσφορές ισχύουν για την περίοδο ισχύος που αναφέρουν και για όσο διάστημα εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι αναφερόμενες τιμές είναι σύμφωνες με αυτές της τρέχουσας προσφοράς.

Το τίμημα καταβάλλεται σε μετρητά, εξ ολοκλήρου και εφάπαξ την ημέρα της παραγγελίας από τον Πελάτη, με ασφαλή τρόπο πληρωμής. Σε καμία περίπτωση τα καταβληθέντα ποσά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως καταθέσεις ή καταθέσεις. Δεν θα γίνεται δεκτή καμία αντικαταβολή, για οποιοδήποτε λόγο. Εάν ένας ή περισσότεροι φόροι ή εισφορές, ιδιαίτερα περιβαλλοντικές, επρόκειτο να δημιουργηθούν ή να τροποποιηθούν, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, αυτή η αλλαγή μπορεί να αντικατοπτρίζεται στην τιμή πώλησης των Προϊόντων.

Όλες οι παραγγελίες τιμολογούνται σε ευρώ και πληρώνονται σε ευρώ.

Η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής, να αναστείλει ή να ακυρώσει την παράδοση των τρεχουσών παραγγελιών του Πελάτη.

4. Παράδοση

Η παράδοση συνίσταται στη μεταβίβαση στον Πελάτη της φυσικής κατοχής ή ελέγχου του Προϊόντος.

4.1. ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για κάθε παραγγελία, ζητείται κατ' αποκοπή συνεισφορά στα έξοδα αποστολής, η οποία περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, συσκευασίας και διεκπεραίωσης της παραγγελίας. Η κατ' αποκοπή συνεισφορά ευρετηριάζεται στη μέθοδο παράδοσης που επιλέγει ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Η συμμετοχή στα έξοδα αποστολής περιλαμβάνει φόρο.

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς, όλα τα προϊόντα μικρού ή μεσαίου μεγέθους αποστέλλονται από την υπηρεσία Colissimo Suivi της La Poste, η οποία αναλαμβάνει να παραδώσει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών σε όλη τη Γαλλία και προσφέρει τη δυνατότητα στον Πελάτη να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε στο ταχυδρομείο κοντά στη διεύθυνση παράδοσης σε περίπτωση απουσίας από τον αρχικό τόπο παράδοσης όταν παρουσιαστεί ο ταχυδρόμος. Εάν ο Πελάτης απουσιάζει την ημέρα της παράδοσης, ο ταχυδρόμος του αφήνει μια τηλεφωνική κάρτα στο γραμματοκιβώτιό του, η οποία θα του επιτρέψει να παραλάβει το δέμα του από το ταχυδρομείο κατά τις ώρες λειτουργίας, εντός δεκαπέντε ημερών. Ο Πελάτης μπορεί να παρακολουθεί την παραγγελία του χρησιμοποιώντας τον αριθμό Colissimo που του έχει αποσταλεί μέσω email την ημέρα αποστολής της παραγγελίας του.

Για λόγους διαθεσιμότητας, μια παραγγελία μπορεί να παραδοθεί σε πολλές δόσεις στον Πελάτη. Ο πελάτης πληρώνει μόνο για μία παράδοση.

4.2. ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η HEDONIST LABS αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των Προϊόντων που παρήγγειλε ο Πελάτης το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, εάν τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν έχουν παραδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει το HEDONIST LABS το συντομότερο δυνατό, τηλεφωνικά ή μέσω email. Η HEDONIST LABS θα επικοινωνήσει με τον μεταφορέα ώστε ο τελευταίος να πραγματοποιήσει έρευνα, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και είκοσι μία (21) ημέρες. Εάν βρεθούν τα Προϊόντα, θα ανακατευθυνθούν στο σπίτι του Πελάτη. Εάν τα Προϊόντα δεν βρεθούν μετά την έρευνα, τα Προϊόντα θα θεωρηθούν χαμένα και η HEDONIST LABS θα μπορεί στη συνέχεια να επιστρέψει τα προϊόντα αντικατάστασης στον Πελάτη, χωρίς επιπλέον κόστος για τον Πελάτη. Εάν τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η HEDONIST LABS θα επιστρέψει το ποσό των Προϊόντων που θεωρούνται χαμένα. Εάν τα Προϊόντα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα, αλλά έχουν αλλάξει την τιμή πώλησής τους στον Ιστότοπο, η HEDONIST LABS θα εφαρμόσει τις νέες τιμές πώλησης, είτε επιστρέφοντας τη διαφορά με τραπεζική επιταγή είτε ζητώντας πρόσθετη τραπεζική επιταγή από τον Πελάτη για το ποσό του «χάσμα τιμών.

Σε κάθε περίπτωση, εάν τα Προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ενδεικτική ημερομηνία παράδοσης, για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από ανωτέρα βία ή ενέργειες του Πελάτη, η πώληση μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν γραπτού αιτήματος του Πελάτη υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα Ν. 216-2 έως Ν. 216-4 του Κώδικα Καταναλωτή. Τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη θα του επιστραφούν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή παρακράτησης.

4.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει την ακρίβειά του. Οποιοδήποτε δέμα επιστρέφεται στα HEDONIST LABS λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης παράδοσης θα αποστέλλεται εκ νέου με έξοδα του Πελάτη και η HEDONIST LABS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αδυναμία παράδοσης της παραγγελίας. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να παραδοθεί σε δύο ξεχωριστές διευθύνσεις παράδοσης, πρέπει να κάνει δύο ξεχωριστές παραγγελίες, με τα σχετικά έξοδα παράδοσης.

4.4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Με την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγξει την κατάσταση των Προϊόντων που παραδόθηκαν. Σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων, ο Πελάτης επωφελείται από το δικαίωμα επιστροφής υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτούς τους γενικούς όρους. δελτίο αποστολής και με τη μορφή χειρόγραφων κρατήσεων που συνοδεύονται από την υπογραφή του Πελάτη στον μεταφορέα. Δεύτερον, οποιαδήποτε ανωμαλία πρέπει να ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των Προϊόντων στο HEDONIST LABS:

με απλό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: 

HEDONIST LABS, 10 Rue de la Paix 75002 PARIS

μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@hedonistlabs.co

τηλεφωνικά στο 06 18 27 49 23, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:30 π.μ. έως τις 6:30 μ.μ.

Αυτή η επαλήθευση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από τη στιγμή που ο Πελάτης ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υπογράψει το δελτίο παράδοσης.

Η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να επιστρέψει τα κατεστραμμένα Προϊόντα. Σε περίπτωση μη φυσιολογικών ή καταχρηστικών επιστροφών, η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να τιμήσει οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραγγελία από τον Πελάτη.

Κατεστραμμένο δέμα

Εάν ο Πελάτης ειδοποιήσει κατά τη στιγμή της παράδοσης του πακέτου του να παραδοθεί έναντι της υπογραφής ότι το τελευταίο είναι κατεστραμμένο, μπορεί, κατά βούληση, να αρνηθεί το δέμα το οποίο στη συνέχεια θα επιστραφεί απευθείας στο HEDONIST LABS ή να παραλάβει το δέμα ενώ αναφέρει τη φθορά του τη συσκευασία του.

Εάν ο Πελάτης παρατηρήσει ότι η συσκευασία του δέματος του που θα παραδοθεί στο γραμματοκιβώτιο είναι κατεστραμμένη, μπορεί, εφόσον το δέμα δεν έχει ανοιχτεί, να αρνηθεί το δέμα επιστρέφοντάς το στο Ταχυδρομείο, το αργότερο την εργάσιμη ημέρα μετά τη διανομή του. .

Οι επιστροφές για τον λόγο «NPAI» αντιστοιχούν σε πακέτα που επιστρέφονται από τον πάροχο υπηρεσιών που είναι υπεύθυνος για την παράδοση με την ένδειξη: «Δεν μένει στην Αναγραφόμενη Διεύθυνση». Μετά την παραλαβή και αποδοχή του επιστρεφόμενου πακέτου από τις υπηρεσίες HEDONIST LABS, μια πίστωση για το συνολικό ποσό της παραγγελίας, αφαιρεθεί τα έξοδα αποστολής, θα πιστωθεί στον λογαριασμό πελάτη του Πελάτη εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραλαβή του πακέτου από την HEDONIST ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Στη συνέχεια, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει εκ νέου την παραγγελία του, διασφαλίζοντας την ακρίβεια της διεύθυνσης παράδοσης που παρέχεται. Επιστρέφει με τον λόγο "αζήτητα"

Οι επιστροφές με τον «αζήτητο» λόγο αντιστοιχούν σε πακέτα που δεν έχουν διεκδικηθεί από τους Πελάτες στο ταχυδρομείο ή από τον έμπορο που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την παραγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση μεταφοράς. Μετά την παραλαβή και αποδοχή του επιστρεφόμενου πακέτου από τις υπηρεσίες HEDONIST LABS, μια πίστωση για το συνολικό ποσό της παραγγελίας, αφαιρεθεί τα έξοδα αποστολής, θα πιστωθεί στον λογαριασμό πελάτη του Πελάτη εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραλαβή του πακέτου από την HEDONIST ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Ο Πελάτης μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει εκ νέου την παραγγελία του.

4.5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 


Οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας και της Νορβηγίας, δεν περιλαμβάνουν φόρους. Οι φόροι καταβάλλονται από τον Πελάτη κατά την παραλαβή του πακέτου, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα προορισμού. Είναι ευθύνη του Πελάτη να ρωτήσει τις τοπικές αρχές σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς, τους τοπικούς φόρους και άλλους εισαγωγικούς δασμούς που ενδέχεται να απαιτηθούν από αυτούς, οι οποίοι δεν αποτελούν ευθύνη της HEDONIST LABS. Τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από τα HEDONIST LABS συμμορφώνονται με τους γαλλικούς κανονισμούς. Επομένως, εναπόκειται στον Πελάτη να ρωτήσει τις τοπικές αρχές στη χώρα του σχετικά με τυχόν περιορισμούς στην εισαγωγή και χρήση των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν.

Η HEDONIST LABS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αγορά ενός προϊόντος που θεωρείται μη συμμορφούμενο σε μια δεδομένη χώρα, παρόλο που αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους γαλλικούς κανονισμούς.

5. Δικαίωμα απόσυρσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Ν. 221-19 του Κώδικα Καταναλωτή, ο Πελάτης έχει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την HEDONIST LABS, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει ή να αιτιολογήσει πληρώσει πρόστιμο, για επιστροφή χρημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα Προϊόντα επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, πλήρη και σε άριστη κατάσταση, επιτρέποντας νέα διάθεση στην αγορά. Κατεστραμμένα, ήδη ανοιγμένα, λερωμένα ή ημιτελή Προϊόντα δεν θα ληφθούν πίσω.. Τα Προϊόντα πρέπει να επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση στα HEDONIST LABS της απόφασης του Πελάτη να υπαναχωρήσει. Αυτή η περίοδος αρχίζει να τρέχει στην αρχή της πρώτης ώρας της πρώτης ημέρας και τελειώνει στο τέλος της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της περιόδου. Εάν η προθεσμία αυτή λήγει Σάββατο, Κυριακή ή δημόσια ή μη αργία, παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το Προϊόν στην αρχική του συσκευασία πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΡΩΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Υπηρεσία επιστροφών πελατών

Οδός Ειρήνης 10

75011 Παρίσι

Γαλλία

Ο Πελάτης πρέπει να συνοδεύσει το πακέτο του με το ακόλουθο έντυπο υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που εκφράζει την επιθυμία του να υπαναχωρήσει:


Με το παρόν γνωστοποιώ την ανάκληση της σύμβασης σχετικά με την παραγγελία των παρακάτω Προϊόντων:

– Παραγγελία από: …………

- Αριθμός παραγγελίας: …………

– Όνομα πελάτη: ……………………

– Διεύθυνση Πελάτη: ………………………………

Υπογραφή πελάτη


Συνιστάται η επιστροφή του πακέτου με ταχυδρομική αλληλογραφία, σε περίπτωση που χαθεί κατά την ταχυδρομική αποστολή, τα HEDONIST LABS δεν φέρουν ευθύνη ως προς αυτό.

6. Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση μη παραλαβής της παραγγελίας εντός των προαναφερόμενων χρόνων παράδοσης, για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην ανωτέρας βίας ή πράξης του Πελάτη, η πώληση μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν γραπτού αιτήματος του Πελάτη, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα Ν. 216 -2 του Κώδικα Καταναλωτή. Τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη θα επιστραφούν στη συνέχεια στον Πελάτη το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης από τον Πελάτη, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή παρακράτησης.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Προϊόντος που έχει παραγγείλει, ο Πελάτης που έχει επιλέξει την επιστροφή χρημάτων θα επιστραφεί για τα ποσά που καταβλήθηκαν το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πληρωμή τους.

Εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκηθεί εντός της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, επιστρέφονται μόνο η τιμή του προϊόντος(ων) που αγοράστηκε και τα έξοδα παράδοσης, ενώ τα έξοδα επιστροφής παραμένουν στην ευθύνη του Πελάτη. Ο Πελάτης θα αποζημιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων από την HEDONIST LABS.

Όσον αφορά τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «προπαραγγελία», αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης.

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης κατά την παραγγελία.

Η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να επιστρέψει τα χρήματα για όλες τις παραγγελίες που έγιναν από επαγγελματία.

7. Όροι πληρωμής

Πρόκειται για παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής, που σημαίνει ότι η τοποθέτηση της παραγγελίας συνεπάγεται πληρωμή από τον Πελάτη.

Για την πληρωμή της παραγγελίας του, ο Πελάτης έχει τους τρόπους πληρωμής που του διατίθενται από τα HEDONIST LABS και αναφέρονται στον Ιστότοπο, δηλαδή πληρωμή με πιστωτική κάρτα (Shopify Payment) ή την υπηρεσία Paypal.

Ο Πελάτης εγγυάται την HEDONIST LABS ότι έχει τις εξουσιοδοτήσεις που μπορεί να είναι απαραίτητες για τη χρήση του τρόπου πληρωμής που έχει επιλέξει, κατά την επικύρωση της φόρμας παραγγελίας. Η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κάθε διαχείριση και παράδοση παραγγελιών σε περίπτωση άρνησης εξουσιοδότησης για πληρωμή με πιστωτική κάρτα από επίσημα διαπιστευμένους οργανισμούς ή σε περίπτωση μη πληρωμής.

Η HEDONIST LABS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να πραγματοποιήσει μια παράδοση ή να τιμήσει μια παραγγελία από έναν Πελάτη που δεν έχει πληρώσει πλήρως ή εν μέρει μια προηγούμενη παραγγελία ή με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια διαφορά πληρωμής.

Η HEDONIST LABS δεν αποθηκεύει προσωπικές ή οικονομικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων της κατά την επεξεργασία της πληρωμής του Πελάτη.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα γίνεται απευθείας online μέσω ασφαλούς συναλλαγής, με το σύστημα Shopify Payments. Τα δεδομένα πληρωμής ανταλλάσσονται σε κρυπτογραφημένη λειτουργία χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο 128-bit SSL (Secure Socket Layer). Όταν ο Πελάτης παραγγέλνει στον Ιστότοπο, η τραπεζική κάρτα χρεώνεται αμέσως με τις ακόλουθες μεθόδους: ο Πελάτης αναφέρει στην περιοχή που παρέχεται, τον αριθμό της τραπεζικής του κάρτας, χωρίς κενά μεταξύ των αριθμών, την ημερομηνία ισχύος της, καθώς και την τρία τελευταία ψηφία του εικονογράμματος στο πίσω μέρος της κάρτας. Η πιστωτική κάρτα χρεώνεται γενικά κατά την αποστολή της παραγγελίας.

Η HEDONIST LABS επιτρέπει επίσης στους Πελάτες της να εκτυπώσουν την παραγγελία τους και να την στείλουν με φαξ, χωρίς να θυμούνται να συμπεριλάβουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας ή μέσω ταχυδρομείου.

8. Μεταβίβαση κυριότητας – Μεταβίβαση κινδύνων

Η μεταβίβαση της κυριότητας των Προϊόντων HEDONIST LABS, προς όφελος του Πελάτη, θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος από τον Πελάτη, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης των εν λόγω Προϊόντων. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία μεταβίβασης της κυριότητας των Προϊόντων, η μεταβίβαση των σχετικών κινδύνων απώλειας και φθοράς θα πραγματοποιηθεί μόνο τη στιγμή που ο Πελάτης αποκτήσει φυσική κατοχή των Προϊόντων. Επομένως, τα Προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο των HEDONIST LABS.

9. Ευθύνη

Τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ισχύουν στη Γαλλία. Τα Προϊόντα που παρέχονται από τα HEDONIST LABS επωφελούνται αυτόματα και χωρίς πρόσθετη πληρωμή, ανεξάρτητα από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

- τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης που προβλέπεται στα άρθρα Ν. 217-4 επ. του Κώδικα Καταναλωτή, για Προϊόντα που είναι φαινομενικά ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή κατεστραμμένα ή δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία.

- τη νόμιμη εγγύηση για κρυφά ελαττώματα που προβλέπονται στα άρθρα 1641 επ. του Αστικού Κώδικα, που προκύπτουν από ελάττωμα υλικού, σχεδιασμού ή κατασκευής που επηρεάζει τα παραδοθέντα Προϊόντα και τα καθιστά ακατάλληλα για χρήση.

Άρθρο L. 217-4 του Κώδικα Καταναλωτή: «Ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά σύμφωνα με τη σύμβαση και είναι υπεύθυνος για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης. οδηγίες συναρμολόγησης ή την εγκατάσταση όταν αυτό ήταν ευθύνη του από τη σύμβαση ή πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του. »

Άρθρο L. 217-5 του Κώδικα Καταναλωτή: «Το αγαθό είναι σύμφωνο με τη σύμβαση:

1° Εάν είναι κατάλληλο για τη χρήση που συνήθως αναμένεται από ένα παρόμοιο αγαθό και, όπου ισχύει: εάν αντιστοιχεί στην περιγραφή που δόθηκε από τον πωλητή και διαθέτει τις ιδιότητες που ο τελευταίος παρουσίασε στον αγοραστή υπό μορφή δείγματος ή μοντέλου παρουσιάζει τις ιδιότητες που δικαιολογημένα μπορεί να αναμένει ένας αγοραστής λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του εκπροσώπου του, ιδίως όσον αφορά τη διαφήμιση ή την επισήμανση·

2° ή εάν έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών ή είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε ειδική χρήση που επιδιώκει ο αγοραστής, γνωστοποιείται στον πωλητή και την οποία ο τελευταίος έχει αποδεχθεί. »

Άρθρο Ν. 217-12 του Κώδικα Καταναλωτή : «Η ενέργεια που προκύπτει από την έλλειψη συμμόρφωσης ορίζεται δύο έτη από την παράδοση του αγαθού. »

Άρθρο 1641 του Αστικού Κώδικα : «Ο πωλητής δεσμεύεται από την εγγύηση για κρυφά ελαττώματα του πωλούμενου πράγματος που το καθιστούν ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή που μειώνουν τη χρήση αυτή σε τέτοιο βαθμό που ο αγοραστής δεν θα το είχε αποκτήσει ή θα είχε έδωσαν μόνο χαμηλότερη τιμή αν τους γνώριζε. »

Άρθρο 1648 του Αστικού Κώδικα : «Η αγωγή που προκύπτει από ελαττώματα επαναφοράς πρέπει να ασκηθεί από τον αγοραστή εντός δύο ετών από την ανακάλυψη του ελαττώματος. »

Προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την HEDONIST LABS για τη μη συμμόρφωση των Προϊόντων εντός το πολύ δύο (2) ετών από την παράδοση των Προϊόντων ή την ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων κατά μέγιστο διάστημα δύο (2) ετών από την ανακάλυψή τους.

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ επισκευής ή αντικατάστασης του αντικειμένου, με την επιφύλαξη των όρων κόστους που προβλέπονται στο άρθρο L. 217-9 του Κώδικα Καταναλωτή.

Τα έξοδα αποστολής θα επιστραφούν με βάση την τιμολογημένη τιμή και τα έξοδα επιστροφής θα επιστραφούν με την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Οι επιστροφές χρημάτων για Προϊόντα που θεωρούνται μη συμμορφούμενα ή ελαττωματικά θα γίνονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παρατήρηση της έλλειψης συμμόρφωσης ή κρυφού ελαττώματος από τα HEDONIST LABS. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη ή με τραπεζική επιταγή που απευθύνεται στον Πελάτη.

Η HEDONIST LABS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία παραδίδονται τα Προϊόντα, την οποία εναπόκειται στον Πελάτη να επαληθεύσει·

σε περίπτωση κακής χρήσης, χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς, αμέλειας ή έλλειψης συντήρησης εκ μέρους του Πελάτη, όπως σε περίπτωση κανονικής φθοράς του Προϊόντος, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας.

Η εγγύηση της HEDONIST LABS περιορίζεται, σε κάθε περίπτωση, στην αντικατάσταση ή την αποζημίωση μη συμμορφούμενων ή ελαττωματικών Προϊόντων.

10. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλες οι μάρκες, φωτογραφίες, κείμενα, σχόλια, εικονογραφήσεις, κινούμενες ή μη εικόνες, ακολουθίες βίντεο, ήχοι, καθώς και όλες οι εφαρμογές υπολογιστή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον ιστότοπο και γενικότερα όλα τα στοιχεία που αναπαράγονται ή χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους για την πνευματική ιδιοκτησία.

Αποτελούν πλήρη ιδιοκτησία της HEDONIST LABS ή των συνεργατών της. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, χρήση ή προσαρμογή, σε οποιαδήποτε μορφή, όλων ή μέρους αυτών των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών υπολογιστών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του HEDONIST LABS, απαγορεύεται αυστηρά. Το γεγονός ότι η HEDONIST LABS δεν κινεί διαδικασία μόλις λάβει γνώση αυτών των μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων δεν συνιστά αποδοχή των εν λόγω χρήσεων και παραίτηση από τη δίωξη. Οποιοσδήποτε απλός σύνδεσμος ή σύνδεσμος υπερκειμένου απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση των HEDONIST LABS.

11. Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. ιδιαιτερος. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε πιθανούς συνεργάτες του HEDONIST LABS που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και την πληρωμή των παραγγελιών. Η HEDONIST LABS δεσμεύεται να μην αποκαλύψει σε τρίτους τις πληροφορίες που κοινοποιούν οι Πελάτες και οι επισκέπτες στην Ιστοσελίδα. Αυτά είναι εμπιστευτικά. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο από εσωτερικές υπηρεσίες του HEDONIST LABS για την επεξεργασία της παραγγελίας και για την ενίσχυση και εξατομίκευση της επικοινωνίας, ιδίως μέσω ενημερωτικών επιστολών και e-mail καθώς και στο πλαίσιο της εξατομίκευσης του ιστότοπου σύμφωνα με τον παρατηρούμενο χρήστη προτιμήσεις.

Η επεξεργασία των πληροφοριών που κοινοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας έχει δηλωθεί στο CNIL.

Ο Πελάτης έχει μόνιμο δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και αντίρρησης σχετικά με πληροφορίες που τον αφορούν. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην Ιστοσελίδα.

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι κατά τις επισκέψεις του στον Ιστότοπο, ενδέχεται να εγκατασταθεί αυτόματα ένα cookie στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής του. Το cookie είναι ένα μπλοκ δεδομένων που δεν προσδιορίζει τον Πελάτη ως χρήστη, αλλά επιτρέπει την καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με την πλοήγησή του στον Ιστότοπο. Για να κάνετε μια παραγγελία στον Ιστότοπο, ο Πελάτης πρέπει να αποδεχτεί τα cookies. Ο Πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει τα cookies, οπότε θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο αλλά δεν θα μπορεί να κάνει παραγγελία στον Ιστότοπο. Οι διαδικασίες για την απενεργοποίηση των cookies, ανάλογα με το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της CNIL http://www.cnil.fr.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης και οι πράξεις που προκύπτουν από αυτούς διέπονται και υπόκεινται στο γαλλικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφωνίας ή καταγγελίας, ο αγοραστής θα επικοινωνήσει κατά προτεραιότητα με την HEDONIST LABS για να βρει μια φιλική λύση.

Όλες οι διαφορές στις οποίες συνήφθησαν οι πράξεις αγοραπωλησίας κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών όρων πώλησης θα μπορούσαν να προκαλέσουν, σχετικά με την εγκυρότητά τους, την ερμηνεία τους, την εκτέλεσή τους, τον τερματισμό τους, τις συνέπειες και τις συνέπειές τους και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν επιλυθεί μεταξύ της ο πωλητής και ο πελάτης θα υποβληθούν στα αρμόδια δικαστήρια υπό τους όρους του κοινού δικαίου.


Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι μπορεί σε κάθε περίπτωση να προσφύγει στη συμβατική διαμεσολάβηση, ιδίως με την Επιτροπή Διαμεσολάβησης Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο Ν. 612-1 του Κώδικα Καταναλωτή, ή με τους υφιστάμενους κλαδικούς φορείς διαμεσολάβησης των οποίων οι αναφορές αναφέρονται παρακάτω, ή σε οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών (δηλαδή συνδιαλλαγή) σε περίπτωση διαφοράς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ:

 • ο Συνεταιριστικός και Συνδεδεμένος Εμπορικός Διαμεσολαβητής:
  • Συνεταιριστικός Εμπορικός Διαμεσολαβητής και Συνεργάτης FCA
  • 77 οδός Λουρμέλ
  • 75015 Παρίσι
  • Τηλ.: 01 44 37 02 00
  • http://www.mcca-mediation.fr/
 • ο μεσολαβητής ηλεκτρονικού εμπορίου της Ομοσπονδίας ηλεκτρονικού εμπορίου και πωλήσεων εξ αποστάσεως (FEVAD):
  • Διαμεσολαβητής ηλεκτρονικού εμπορίου FEVAD
  • 60 οδός λα Μποέτι
  • 75008 Παρίσι
  • Τηλ: 01 42 56 38 86
  • http://www.mediateurfevad.fr/
 • MEDICYS (Κέντρο Διαμεσολάβησης και Υπηρεσιών στον κυβερνοχώρο):
  • Médicys
  • 73 Λεωφόρος ντε Κλισί
  • 75009 Παρίσι
  • contact@medicys.fr
  • http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/

13. Μη μερική επικύρωση

Εάν ένας ή περισσότεροι όροι αυτών των γενικών όρων κριθούν άκυροι ή κηρύσσονται άκυροι κατ' εφαρμογή νόμου, κανονισμού ή μετά από τελεσίδικη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, οι άλλες διατάξεις θα διατηρούν την πλήρη ισχύ τους και το πεδίο εφαρμογής τους.

14. Ανωτέρα βία

Οποιεσδήποτε περιστάσεις πέραν του ελέγχου των μερών που εμποδίζουν την εκτέλεση υπό κανονικές συνθήκες των υποχρεώσεών τους θεωρούνται αιτίες απαλλαγής από τις υποχρεώσεις των μερών και έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή τους.

Το μέρος που επικαλείται τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το άλλο μέρος για την εμφάνισή τους, καθώς και για την εξαφάνισή τους.

Όλα τα ακαταμάχητα γεγονότα ή περιστάσεις, εξωτερικά των μερών, απρόβλεπτα, αναπόφευκτα, ανεξάρτητα από τη βούληση των μερών και τα οποία δεν μπορούν να αποτραπούν από τα τελευταία, παρά όλες τις εύλογα δυνατές προσπάθειες, θα θεωρούνται ως ανωτέρα βία. Ρητά, τα ακόλουθα θεωρούνται ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων, πέραν εκείνων που συνήθως επικρατούν στη νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων: αποκλεισμός μέσων μεταφοράς ή προμηθειών, σεισμοί, πυρκαγιές, καταιγίδες, πλημμύρες, κεραυνοί, διακοπή λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή δυσκολίες ειδικά για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα εξωτερικά των Πελατών.

Τα μέρη θα συναντηθούν για να εξετάσουν τον αντίκτυπο του γεγονότος και να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους θα συνεχιστεί η εκτέλεση της σύμβασης. Εάν η ανωτέρα βία διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες, οι γενικοί αυτοί όροι μπορεί να τερματιστούν από τον ζημιωθέντα.

15. Προσυμβατική ενημέρωση – Αποδοχή πελάτη

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί, πριν από την παραγγελία του, με ευανάγνωστο και κατανοητό τρόπο, για τους παρόντες Γενικούς Όρους και για όλες τις πληροφορίες και πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα Ν. 111-1 έως Ν. 111-8 του Κώδικα κατανάλωσης και ειδικότερα:

τα βασικά χαρακτηριστικά του Προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη το χρησιμοποιούμενο μέσο επικοινωνίας και το σχετικό προϊόν, σε περίπτωση απουσίας άμεσης εκτέλεσης της σύμβασης, την ημερομηνία ή την προθεσμία έως την οποία η HEDONIST LABS αναλαμβάνει να παραδώσει· το προϊόν;

πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του HEDONIST LABS, τα ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας και τις δραστηριότητές του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν από το πλαίσιο·

πληροφορίες σχετικά με τις νόμιμες εγγυήσεις και τις μεθόδους εφαρμογής τους·

τις λειτουργίες του ψηφιακού περιεχομένου και, κατά περίπτωση, τη διαλειτουργικότητά του·

τη δυνατότητα προσφυγής σε συμβατική διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφοράς πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το γεγονός, για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παραγγελίας στον Ιστότοπο συνεπάγεται την πλήρη και πλήρη τήρηση και αποδοχή αυτών των γενικών όρων πώλησης και υποχρέωσης πληρωμής για τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν, κάτι που αναγνωρίζεται ρητά από τον Πελάτη, ο οποίος παραιτείται, ιδίως , να επωφεληθεί από οποιοδήποτε αντιφατικό έγγραφο, το οποίο θα ήταν ανεφάρμοστο έναντι των HEDONIST LABS.